Últimos números
Untitled-9

Número 35

Número 34

Número 33

Número 32

Número 31

Número 30

Número 29

Número 28

Número 27

trans20
Artículo del archivo

El diagnòstic dels trastorns psíquics en la infància (2010)

Dr. Josep Moya Olle

El diagnòstic dels trastorns psicopatològics ha estat històricament una qüestió polèmica, que es relaciona amb la naturalesa dels propis trastorns mentals. Aquests varen ser considerats a partir de la publicació del DSM III però la seva definició tampoc ha pogut resoldre els problemes epistèmics subjacents.

trans20
Artículo del archivo

Grup de suport a les famílies amb fills de 4 a 6 anys: passeig per l’amor i per la vida (2011)

Núria Pi Borralleras

L’article explica de forma pràctica, l’experiència del treball amb grups multifamiliars adreçats a famílies amb fills/es d’entre 4-6 anys i 6-9 anys que consulten preocupades per la conducta i/o l’educació del fills. Els grups són un espai de trobada adreçat a pares, mares, fills i persones significatives amb rols parentals.

trans20
Índice de materias

Fisioterapia

Logopedia

Marco Conceptual

Neonatología

Neurología

Pediatría

Psicología

Psicomotricidad

Psicopedagogía

Terapia ocupacional

Trabajo social

Todas las materias

trans20