Últimos números
Untitled-9

Número 35

Número 34

Número 33

Número 32

Número 31

Número 30

Número 29

Número 28

Número 27

trans20
Artículo del archivo

Programa d’Assistència Domiciliària Neonatal (2011)

Carmen López Agustina

El programa d'assistència domiciliària neonatal (PAD) consisteix en donar l'alta hospitalària a nens que tot i necessitar un control pel seu baix pes o altres patologies, el seguiment es pot fer al domicili mitjançant la visita d'una infermera neonatal amb experiència, depenent de la unitat de Neonatologia fins a l'alta domiciliària.

trans20
Artículo del archivo

Estudi del clima familiar i desenvolupament del nen (2011)

Mireia Sala, Ester Pla

S’estudia la relació entre clima familiar i alteracions dels infants atesos en un CDIAP. Es vol contrastar si hi ha una relació entre el clima familiar amb l’evolució i millora de l’infant durant el procés d’atenció al servei.

trans20
Índice de materias

Fisioterapia

Logopedia

Marco Conceptual

Neonatología

Neurología

Pediatría

Psicología

Psicomotricidad

Psicopedagogía

Terapia ocupacional

Trabajo social

Todas las materias

trans20