Home / Números / Número 29 (2008) / La importància del treball en xarxa: pensament i perseverància · Roser Ferrando

La importància del treball en xarxa: pensament i perseverància (2008)

autor

Roser Ferrando

Fisioterapeuta del CDIAP Baix Montseny

Altres artícles de l'autora.

   

Amb motiu del primer aniversari del CDIAP “Baix Montseny”, el nostre equip va pensar celebrar una jornada per a reflexionar al voltant de la primera infància. L’objectiu d’aquesta trobada era donar a conèixer la importància del treball conjunt del CDIAP i l’Escola, així com amb d’altres equips implicats (SAM, EAP, Serveis Socials, Àrea de Sanitat...), evidenciant, així, el treball en xarxa i la interdisciplinarietat.

La jornada de treball constava de dues taules on diferents professionals, presentaven casos clínics: fent referència a l’infant de 0-3 anys a la primera i a l’infant de 3-6 anys a la segona.

El cas clínic del qual parlarem a continuació el vam exposar la neuropediatra i la fisioterapeuta de l’equip del CDIAP a la taula de 0-3 anys. Vam parlar de la Maria i del treball en equip que es va fer per a poder-la ajudar; mitjançant la seva família, l’Escola i el CDIAP.

Acceder al foro de este artículo

Forum Número de asuntos Número de envíos Último comentario

La importància del treball en xarxa: pensament i perseverància

Si aún no tienes nombre de usuario y contraseña, te puedes suscribir aquí

0 0