Home / Índex d'autors / F / Filló, Carme / Cas clínic: L’abordatge logopèdic en un cas de microsomia hemifacial en el marc de l’atenció precoç · Carme Pàmies i Fabregat

Cas clínic: L’abordatge logopèdic en un cas de microsomia hemifacial en el marc de l’atenció precoç (2010)

autor

Carme Pàmies i Fabregat

Pedagoga i logopeda, CDIAP Granollers, CDIAP Caldes de Montbui.

Coautora: Carme Filló Papiol

Logopeda, CDIAP ASPACE.

   

 

Resum

Aquest treball pretén ser una reflexió sobre la tasca del logopeda dins del marc de l’atenció precoç. Hem partit d’un cas amb un trastorn sever de la parla de causa orgànica, secundària a una malformació craniofacial important: una microsomia hemifacial.

Davant de l’ansietat que com a professionals ens pot envair en un cas d’aquesta naturalesa i gravetat, és important reflexionar sobre la intervenció ja que, fàcilment, davant d’un trastorn de la parla d’etiologia tan clara, ens podem centrar en les dificultats específiques sense contextualitzar-les en el desenvolupament global del nen i les seves competències. El caràcter global de l’atenció precoç determina un model d’intervenció on es considera el moment evolutiu i les necessitats del nen en tots els seus àmbits i no només en el dèficit o discapacitat que pugui presentar. (Grup d’atenció precoç, 2001).

Si entenem que el desenvolupament del llenguatge es troba estretament vinculat amb el de la intel·ligència, la vida afectiva i relacional (Kaye, 1982), difícilment podem allunyar el tractament logopèdic d’aquesta atenció a la persona com a un tot. El llenguatge oral és una conducta comunicativa que apareix en el nen quan sorgeix en ell la necessitat i possibilitat de parlar (Massana, 2005). La possibilitat de parlar, doncs, va més enllà d’aspectes neuroanatòmics i lingüístics. L’atenció integral del nen ha de
tenir en compte les interferències del seu trastorn en el desenvolupament global: caldrà prendre distància del trastorn per poder apropar-nos al nen.

Accedir al fòrum d'aquest article