Home / Índex de matèries / Marc Conceptual / Atenció Precoç a Catalunya: Una experiència assistencial amb passat i present · Cristina Cristobal Mechó

Índex de matèries

Atenció Precoç a Catalunya: Una experiència assistencial amb passat i present (2010)

autor

Cristina Cristobal Mechó

Psicòloga-psicoterapeuta. Logopeda.

   

 

Resum

 

Paraules clau:

Societat del benestar, atenció precoç universal i gratuïta, infant, família, discapacitat, trastorn, risc.

Aquest escrit vol expressar una visió de com la pràctica en l’Atenció Precoç a Catalunya s’ha anat modificant al mateix temps que s’ha avançat en el coneixement del què és la infància i quines són les necessitats per obtenir un desenvolupament suficientment bo, tenint present la singularitat de cada infant i cada família. Aquesta millora en l’atenció a la infància amb trastorns en el desenvolupament o amb risc de patir-ne, ha produït un augment en la demanda que afebleix la sostenibilitat del model actual.

L’Atenció Precoç com activitat en constant adaptació a les necessitats emergentsde la població i a les noves realitats socioecònomiques necessita re(pensar) en com optimitzar els recursos per mantenir la sostenibilitat de la Xarxa.

Accedir al fòrum d'aquest article