Home / Índex de matèries / Marc Conceptual / Tasca: processos i contribucions. Eines de millora pels equips d’atenció precoç · Jaume Benavent i Guardia

Índex de matèries

Tasca: processos i contribucions. Eines de millora pels equips d’atenció precoç (2008)

autor

Jaume Benavent i Guardia

Director de Projectes d’INNOVA, Associació per a la innovació organitzativa i social.

   

 

Resum

 

Paraules clau:

Grups de interès: usuari, pacient, client, ciutadà; tipus de demanda; composició multidisciplinar; gestió del centre; processos de treball; finalitat principal; contribucions dels professionals; rols; ansietat organitzativa; espais de contenció; sistema humà de treball.

Els Centres de Desenvolupament Infantil i Atenció Precoç de Catalunya, estant rebent, en els últims anys, un increment significatiu de la demanda. Aquest augment, tan a nivell de volum com de varietat en el tipus de demanda, aboca als centres a una reconfiguració dels seus models professionals, organitzatius i managerials. En el present article, fruit d’una conferència dins de les XI Jornades de “l’ACAP”, es proposa una línea de reflexió basada en la pròpia experiència com a consultors d’organitzacions, respecte a quins processos de treball i contribucions resultarien útils de realitzar, des del propi Equip d’Atenció Precoç, per tal de gestionar aquestes demandes d’una manera més eficaç.

Accedir al fòrum d'aquest article