Home / Últims Números / Número 28 (2007) / Les dificultats per a elaborar la frustració i les seves conseqüències intrapsíquiques · Marta Golanó i Fornells

Les dificultats per a elaborar la frustració i les seves conseqüències intrapsíquiques (2007)

autor

Marta Golanó i Fornells

Psicòloga clínica. CDIAP Esquerre de l’Eixample i Sarrià St. Gervasi. Fundació Catalana Síndrome de Down.

   

 

Resum

A partir de la presentació d’un material clínic, es reflexiona entorn alguns conceptes teòrics fonamentals en la comprensió d’una determinada simptomatologia de la primera infància que consulta a un Centre de Desenvolupament Infantil i Atenció Precoç ( CDIAP ). En la clínica actual de la primera infància és freqüent el motiu de demanda de ‘trastorn de la conducta’ que inclou símptomes diversos ( rabietes freqüents, oposicionisme aparatós, desafiaments a l’adult, dificultats en la separació, autoagressions,... ) i que, sovint, reflexa una dificultat en la tolerància a la frustració.

Aquesta dificultat per a elaborar la frustració repercuteix decisivament en l’organització mental del nen petit. Diverses són les causes que dificulten el desenvolupament de la capacitat per a tolerar i elaborar la frustració en el nen, i diverses les capacitats mentals que en resulten afectades com a conseqüència: la capacitat simbòlica i el procés de separació, en serien les més primordials. A partir de les teoritzacions de Bion entorn la gènesi del pensament, s’analitza la importància de la funció de contenció de la mare o figures primordials, en el desenvolupament d’aquelles capacitats i en la configuració de la personalitat. En l’article que es presenta es pretén plantejar alguns conceptes teòrics rellevants per a la pràctica clínica respecte la simptomatologia comentada, més que analitzar exhaustivament el material clínic.

Accedir al fòrum d'aquest article

Forum Nombre d'assumptes Nombre de enviaments Darrer comentari

Les dificultats per a elaborar la frustració i les seves conseqüències intrapsíquiques

Si encara no tens nom d'usuari i contrasenya et pots subscriure aquí

0 0

Columna dreta: Les dificultats per a elaborar la frustració i les seves conseqüències intrapsíquiques

Articles relacionats

Números anteriors

Untitled-9