Home / Últims Números / Número 30 (2009) / L’atenció a infants amb sordceguesa i a les seves famílies · Sílvia Bassols i Ginestà

L’atenció a infants amb sordceguesa i a les seves famílies (2009)

autor

Sílvia Bassols i Ginestà

Pedagoga Terapeuta. Centre de Recursos Educatius ONCE Barcelona.

   

 

Resum

 

Paraules clau:

Sordceguesa, subjecte, comunicació, contingència, relació emocional, sentits, anticipació simbòlica.

En aquest article es reflexiona sobre algunes de les dificultats que comporta la sordceguesa tant per a l’infant que la pateix com per a la seva família i els diversos especialistes que l’atenen. L’aïllament que provoca la sordceguesa no ve donat només per la greu limitació perceptiva que comporta la pèrdua o mancança dels sentits distals (vista i oïda), sinó també per factors relacionats amb l’estat emocional en què es troben els progenitors de l’infant que ha nascut amb aquesta multidiscapacitat i pels importants problemes de comunicació que pateix des d’un inici tant l’infant amb sordceguesa com el seu entorn proper. Aquests factors dificulten en gran mesura poder establir relacions que afavoreixin l’emergència del subjecte.

Accedir al fòrum d'aquest article

Forum Nombre d'assumptes Nombre de enviaments Darrer comentari

L’atenció a infants amb sordceguesa i a les seves famílies

Si encara no tens nom d'usuari i contrasenya et pots subscriure aquí

0 0