Home / Últims Números / Número 30 (2009) / Treball en xarxa: aportacions a propòsit d´una jornada · Esperança Castell, Lluïsa Cortada, Fabiola Dunyó, Pia Ferrer / Treball en xarxa: aportacions a propòsit d´una jornada