Últims números
Untitled-9

Número 35

Número 34

Número 33

Número 32

Número 31

Número 30

Número 29

Número 28

Número 27

trans20
Article de l'arxiu

Reflexions sobre la Prematuritat (2011)

Carmen Morral Colajanni

L’ article pren en consideració els estudis dels científics de l’àrea de la neurociència i de psicoanalistes que s’han interessat en el desenvolupament mental prenatal. Després d’examinar-ho, es posa en relació amb la necessitat de respectar la lentitud que sovint s’observa en el desenvolupament durant els primers mesos de la vida postnatal en les situacions de prematuritat.

Article de l'arxiu

La gesta corporal: El cuerpo en los procesos de comunicación y aprendizaje (2011)

Daniel Calmels

En el presente trabajo se elaboran una serie de hipótesis y aproximaciones conceptuales sobre el cuerpo a partir del estudio de las manifestaciones corporales. La hipótesis principal  supone que el cuerpo “es” en sus manifestaciones.

trans20
Índex de matèries

Fisioteràpia

Logopèdia

Marc Conceptual

Neonatologia

Neurologia

Pediatria

Psicologia

Psicomotricitat

Psicopedagogia

Teràpia ocupacional

Treball social

Totes les matèries

trans20
Anuncio home
       
Anuncio home