Home / Últims Números / Número 27 (2006) / Caso clínico: "María, la hija de mi sueño" · Regina Debon

Caso clínico: "María, la hija de mi sueño" (2006)

autor

Regina Debon

Psicòloga. CDIAP de Mollet.

   

 

Introducció

He volgut treballar sobre aquest cas en particular perquè mostra molt clarament la importància que l'Altre té en la formació de l'individu com a ésser de llenguatge.

La concepció de l'Altre com el lloc on es situa la cadena significant que regira, pel subjecte, la seva subjectivitat i on es manifestarà la pulsió. De com aquest Altre, interpretat quasi sempre per la mare podrà marcar en el subjecte, des dels seus inicis, una estructura amb la qual es representarà des d'ara en endavant. De com la particular manera d'entendre, de ser, de sentir, de significar les seves emocions, és a dir, del seu inconscient, imprimiran en el ésser acabat de nàixer la seva manera d'interpretar els seus estats, les seves respostes i els seus sentiments que conformaran una sèrie d'identificacions que marcaran tota la seva vida.

Segons la teoria psicoanalítica i en particular Jacques Lacan, que posa de manifest la configuració dels tres registres bàsics per la constitució subjectiva, necessitat, demanda i desig, veiem que el ésser humà no pot arribar-ho a ser si l'altre només respon en el registre de cobrir només les seves necessitats, sinó que, en el ésser humà aquestes necessitats han de satisfer-se amb alguna cosa més que la satisfacció, han de satisfer-se amb un plus que vindrà donat per l'amor amb el que respon i interpreta aquestes necessitats. És l'amor que li ve de l'altre el que farà que el petit subjecte desitgi respondre, satisfer-se i satisfer l'acció d'aquest altre.

Si tal com diu Jacques Lacan: "El desig de l'un és el desig de l'Altre", el subjecte quedarà alienat a aquest desig que li donarà suport per encarar la vida.

En l'exposició d'aquest cas i amb algunes referències teòriques de Freud i Lacan intento donar comptes de com s'ha anat estructurant aquesta nena gràcies a la intervenció d'un altre, diferent, que ha pogut, amb una altra mirada, introduir un simbòlic que, tot i essent en la estructura d'aquesta nena, no havia pogut aparèixer deixant al subjecte a l'espera d'algú que donés significació al seu desconcert.

Accedir al fòrum d'aquest article

Forum Nombre d'assumptes Nombre de enviaments Darrer comentari

Caso clínico: "María, la hija de mi sueño"

Si encara no tens nom d'usuari i contrasenya et pots subscriure aquí

0 0