Home / Últims Números / Número 31 (2010) / Dues llengües a casa: percepció de la parla del nadó d’entorn bilingüe · Dr. Ferran Pons

Dues llengües a casa: percepció de la parla del nadó d’entorn bilingüe (2010)

autor
Dr. Ferran Pons
Doctor en psicologia (Especialitat en Ciència Cognitiva i Llenguatge). Universitat de Barcelona.
   

 

Resum

 

Paraules clau:

Percepció de la parla, bilingüisme, infància.

Durant els primers anys de vida els nadons s’enfronten a diversos reptes, entre els quals cal destacar la difícil i complexa tasca d’aprendre la seva llengua materna. Avui en dia, tant en la nostra societat (a Catalunya), com en moltes altres, no només es conviu amb una sola llengua, sinó que coexisteixen gran varietat de llengües. Així molts dels nadons de la nostra comunitat no només aprenen una única llengua sinó que sovint n’aprenen dues. És important tenir en compte que durant el període primerenc de vida, el nadó d’entorn lingüístic bilingüe mostra una habilitat notable i remarcable per a percebre i dominar els dos sistemes lingüístics diferents als que està exposat. En aquest article revisarem els estudis experimentals més destacats sobre adquisició de la parla en nadons d’entorn bilingüe, que desvelen les primeres fites o assoliments més destacats implicats en aquest procés d’adquisició de la llengua (o llengües) materna durant el primer any de vida. De forma crucial, es comparen els resultats d’aquests estudis amb estudis previs sobre el desenvolupament i trajectòria d’aquests processos d’adquisició de la parla en nadons d’entorn monolingüe.

Accedir al fòrum d'aquest article

Forum Nombre d'assumptes Nombre de enviaments Darrer comentari

Dues llengües a casa: percepció de la parla del nadó d’entorn bilingüe

Si encara no tens nom d'usuari i contrasenya et pots subscriure aquí

0 0

Columna dreta: Dues llengües a casa: percepció de la parla del nadó d’entorn bilingüe