Home / Últims Números / Número 32 (2011)

Número 32 (2011)

autor
Josep Mª Panés
President de l'ACAP.
   

Benvinguts a DESENVOLUPA

DESENVOLUPA, la Revista digital de l'ACAP, ja és aquí. Arriba coincidint amb un moment important de la nostra Associació: les XIII Jornades, en les que celebrem, a més, el 20e aniversari de l'ACAP.

I ho fa gràcies al treball de molta gent: dels autors dels textos que trobem en aquest primer número i dels membres del consell assessor, però sobretot -cal dir-ho- de l Consell de redacció i de la direcció de DESENVOLUPA, que han treballat de valent per a fer-ho possible. Tenim un gran deute de gratitud amb tots i totes les integrants d'aquest equip.

Després de gairebé vint anys d'existència, la Revista de l'ACAP es reinventa, canviant de nom i de format per, com ja ha estat dit, aprofitar les possibilitats que ofereixen els mitjans tecnològics actuals: incorporar material gràfic de tota mena (fotos, vídeos, gràfiques),  reduir costos i augmentar exponencialment les seves possibilitats de difusió.

Però tant important com això, és el fet que la Revista de l'ACAP seguirà sent el que ha estat al llarg d'aquest anys: una publicació de qualitat, oberta a totes les col·laboracions que, assolint un alt nivell de rigor i formalització, facin aportacions d'interès per a l'àmbit específic de l'atenció precoç.

Tots sabem que el caràcter multidisciplinar de la nostra feina ve donat per les característiques dels primers anys de vida i de desenvolupament, en els que s'articulen processos molt diversos: físics, sensorials, cognitius, subjectius, relacionals... Per a cadascuna de les disciplines implicades - la neurologia, la genètica, la psicologia experimental, i la psicoanàlisi, entre d'altres - la primera infància és l'àmbit en el que queden més preguntes sense resposta, i el que exigeix anar més enllà dels paradigmes establerts.

En cadascun dels temes que ha tractat, la Revista de l'ACAP ens ha ajudat fins ara - i ho seguirà fent en aquest nou format - a ampliar la nostra formació i a repensar i entendre millor l'especificitat del nostre àmbit de treball.

Les normes de publicació de DESENVOLUPA detallen les característiques que hauran de complir els treballs que optin a la seva publicació, ja es tracti d'articles d'investigació, conceptuals, de reflexió o de revisió teòrica, casos clínics... En un dels seus apartats, s'enumeren les matèries generals o eixos temàtics del seu contingut i així, al costat, d'epígrafs com Neonatologia, Psicomotricitat, Treball en xarxa o Síndromes, trobem Ètica. Aquest conjunt d'elements emmarca molt bé el que ha estat fins ara la Revista de l'ACAP.

Aportar o clarificar coneixements, contribuir a la formació continuada dels professionals, promoure la recerca i la publicació dels seus resultats, donar lloc al debat i la reflexió sobre temes científics i professionals, sense deixar de banda la seva possible dimensió ètica: tot això és el que estem segurs que DESENVOLUPA ens aportarà en aquesta nova etapa.

 

Josep Mª Panés

President de l'ACAP

Sumari

Columna dreta: Últim Número

Últims Articles

Números anteriors

Untitled-9