Home / Últims Números / Número 34 (11/2012) / Acollides. De la pràctica a la teoría. Reflexions · Àngels Capellas Serra / Acollides. De la pràctica a la teoría. Reflexions · Àngels Capellas Serra