Home / Índice materias / Neurología / Indicacions de la toxina botulínica en la primera infància · Joan Vidal Valls

Indicacions de la toxina botulínica en la primera infància (2010)

autor

Joan Vidal Valls

Metge del desenvolupament. Centre Pilot de Paràlisi Cerebral Arcàngel Sant Gabriel - CDIAP ASPACE. Fundació Summae. CDIAPs Segrià i Urgell.

   

 

Resum

 

Paraules clau:

Espasticitat, paràlisi cerebral Infantil, toxina botulínica, atenció precoç, fisioteràpia.

Als CDIAP’s entre d’altres, atenem nens que presenten espasticitat, majoritàriament en els casos de paràlisi cerebral. Avui dia encara no existeix una teràpia definitiva pel tractament de l’espasticitat; tanmateix des de fa uns anys, disposem d’una eina més, la toxina botulínica (TB). Els bons resultats obtinguts obliguen a tenir-la molt present per part dels professionals que atenem aquests casos. El tractament amb toxina botulínica, necessariament ha de complementar-se amb altres intervencions terapèutiques com poden ser la fisioteràpia, la teràpia ocupacional, les ortèsis o els guixos seriats. El seu ús en el tractament de l’espasticitat durant la primera infància té unes indicacions concretes, que la fan un instrument fonamental en l’evolució motriu, en el creixement muscular i en la reducció-minimització de les deformitats osteomúscultendinoses que en són pròpies. La seva utilització, ha d’anar acompanyada d’una valoració prèvia, clínica i funcional, i la seva aplicació, ha de dur-se a terme per professionals especialitzats.

Acceder al foro de este artículo

Columna dreta: Últim Número

Últimos Artículos

Números anteriores

Untitled-9