Home / Índice materias / Trabajo social / Supervisió en serveis personals: luxe o necessitat? · Albert Ruf

Índice materias

Supervisió en serveis personals: luxe o necessitat? (2006)

autor

Albert Ruf

Psicopedagog i Supervisor d'equips interdisciplinaris.

Altres artícles de l'autor.

   

 

Resum

 

Paraules clau:

Supervisió, serveis personals, discapacitat, prevenció.

L'autor raona la necessitat de la supervisió externa de la tasca pels professionals que treballen amb persones en l'àmbit de la discapacitat.

Enfront de criteris econòmics, es proposen arguments qualitatius per justificar la bondat del recurs quant a la salut dels propis treballadors i quant a l'optimització del procés d'atenció als usuaris.

Buscant paral·lelismes en El sueño de un cartógrafo de James Cowan, s'il·lustra la idea de que la confrontació de criteris i de sentiments a través del diàleg és un mitjà per a escoltar-se un mateix, bo i escoltant l'altre.

Les preguntes i suggeriments del supervisor són una tècnica que acaba creant model per a que el professional de serveis personals es qüestioni amb esperit crític i ètic l'atenció a les persones amb discapacitat.

La supervisió, en fi, es conforma com un recurs preventiu d'higiene mental pels tècnics que atenen persones amb risc de patiment psíquic, de dependència i d'exclusió social.

Acceder al foro de este artículo