Home / Números / Número 28 (2007) / Les dificultats per a elaborar la frustració i les seves conseqüències intrapsíquiques · Marta Golanó i Fornells

Les dificultats per a elaborar la frustració i les seves conseqüències intrapsíquiques (2007)

autor

Marta Golanó i Fornells

Psicòloga clínica. CDIAP Esquerre de l’Eixample i Sarrià St. Gervasi. Fundació Catalana Síndrome de Down.

   

 

Resum

A partir de la presentació d’un material clínic, es reflexiona entorn alguns conceptes teòrics fonamentals en la comprensió d’una determinada simptomatologia de la primera infància que consulta a un Centre de Desenvolupament Infantil i Atenció Precoç ( CDIAP ). En la clínica actual de la primera infància és freqüent el motiu de demanda de ‘trastorn de la conducta’ que inclou símptomes diversos ( rabietes freqüents, oposicionisme aparatós, desafiaments a l’adult, dificultats en la separació, autoagressions,... ) i que, sovint, reflexa una dificultat en la tolerància a la frustració.

Aquesta dificultat per a elaborar la frustració repercuteix decisivament en l’organització mental del nen petit. Diverses són les causes que dificulten el desenvolupament de la capacitat per a tolerar i elaborar la frustració en el nen, i diverses les capacitats mentals que en resulten afectades com a conseqüència: la capacitat simbòlica i el procés de separació, en serien les més primordials. A partir de les teoritzacions de Bion entorn la gènesi del pensament, s’analitza la importància de la funció de contenció de la mare o figures primordials, en el desenvolupament d’aquelles capacitats i en la configuració de la personalitat. En l’article que es presenta es pretén plantejar alguns conceptes teòrics rellevants per a la pràctica clínica respecte la simptomatologia comentada, més que analitzar exhaustivament el material clínic.

Acceder al foro de este artículo

Forum Número de asuntos Número de envíos Último comentario

Les dificultats per a elaborar la frustració i les seves conseqüències intrapsíquiques

Si aún no tienes nombre de usuario y contraseña, te puedes suscribir aquí

0 0

Columna dreta: Les dificultats per a elaborar la frustració i les seves conseqüències intrapsíquiques

Artículos relacionados

Números anteriores

Untitled-9