Home / Números / Número 28 (2007) / Recursos defensius de les famílies en la situació terapèutica: situacions clíniques en el marc d’un CDIAP · Dolors Torres i Jordi

Recursos defensius de les famílies en la situació terapèutica: situacions clíniques en el marc d’un CDIAP (2007)

autor

Dolors Torres i Jordi

Psicòloga. Fundació Catalana Síndrome de Down.

   

 

Resum

 

Paraules clau:

Ansietat, atenció primerenca, Centre de Desenvolupament Infantil i Atenció Primerenca, primera infància, mecanismes de defensa, resistències, perversions.

En aquest article es reflexiona sobre l’ansietat que s’activa en els pares quan consulten en el servei així com els mecanismes de defensa, les resistències i perversions dels progenitors que es poden presentar durant els tractaments. Amb aquest article es pretén millorar i afavorir la comprensió d’aquestes situacions per tal que el terapeuta pugui ajudar als pares a mentalitzar i simbolitzar el dolor, ajudant-los a poder desplegar la seva funció de pares.

Acceder al foro de este artículo

Forum Número de asuntos Número de envíos Último comentario

Recursos defensius de les famílies en la situació terapèutica: situacions clíniques en el marc d’un CDIAP

Si aún no tienes nombre de usuario y contraseña, te puedes suscribir aquí

0 0