Home / Números / Número 29 (2008) / La protecció de dades i altres qüestions derivades de l´atenció precoç · Joan Bagué Pietx

La protecció de dades i altres qüestions derivades de l´atenció precoç (2008)

autor
Joan Bagué Pietx
Llicenciat en Dret.
Gerent CET ACIDH

 

Resum

 

Paraules clau

Protecció de dades, informació, consentiment informat, deure de secret, fitxers, Directiva 97/66/CE, Llei 15/1999, de 13 de desembre de protecció de dades de caràcter personal, principi de finalitat, dret d’oposició, dret de consulta, dret de rectificació, dret d’impugnació de valoracions, codi-tipus, capacitat d’obrar.

La protecció de dades és un fet que no ens hauria de sorprendre. Per la majoria de la societat del nostre entorn, el fet de mantenir protegits els nostres signes identificatius més íntims és força important però, malgrat tot, és molt fàcil que visquem intromissions constants en el nostre àmbit sense que en tinguem control. La llei de protecció de dades de 1999 intenta posar fre a aquesta situació preveient una varietat de supòsits que limitin l’accés a les nostres dades i en regulin l’ús respectant el marc constitucional. D’altra banda, cal fer especial èmfasi en l’ús de les nostres dades en l’àmbit sanitari i pel que fa als menors, dels quals la declaració dels seus drets no té més de 20 anys i que conformen un dels colectius més amenaçats per l’ús i abús de les seves dades.

Acceder al foro de este artículo

Forum Número de asuntos Número de envíos Último comentario

La protecció de dades i altres qüestions derivades de l´atenció precoç

Si aún no tienes nombre de usuario y contraseña, te puedes suscribir aquí

0 0