Home / Números / Número 29 (2008) / Projecte AGIRA (Assistència Global a Infants amb Risc d’Autisme) dins l’atenció precoç · R.Villanueva, J.M. Brun

Projecte AGIRA (Assistència Global a Infants amb Risc d’Autisme) dins l’atenció precoç (2008)

autor

R.Villanueva

Psicòleg Clínic

J.M. Brun

Psicòleg Clínic.

   

 

Resum

 

Paraules clau:

Autisme, atenció precoç, assistència global.

L’article pretén explicar el Projecte AGIRA, d’assistència global a infants amb risc d’autisme dins l’atenció precoç, que s’està portant a terme al CDIAP de Granollers des de juliol del 2007. Amb aquesta intenció, es fa una petita introducció sobre l’experiència en el món de l’autisme i de l’atenció precoç, que ha portat a la constatació de la necessitat d’aquest ajut intensiu, global i coordinat no només a l’infant amb risc de patir autisme, sinó també a les persones que configuren el seu entorn proper i que tenen cura d’ell: els pares, els terapeutes, els educadors i cuidadors en general.

Acceder al foro de este artículo

Forum Número de asuntos Número de envíos Último comentario

Projecte AGIRA (Assistència Global a Infants amb Risc d’Autisme) dins l’atenció precoç

Si aún no tienes nombre de usuario y contraseña, te puedes suscribir aquí

0 0

Columna dreta: Últim Número

Últimos Artículos

Números anteriores

Untitled-9