Home / Números / Número 31 (2010) / Activitat aquàtica terapèutica per a infants dels centres d’atenció precoç · Carles Albert Montserrat González

Activitat aquàtica terapèutica per a infants dels centres d’atenció precoç (2010)

autor

Carles Albert Montserrat González

Fisioterapeuta pediàtric. Màster en teràpia psicomotriu. CDIAP de Mollet del Vallès. Fisioterapeuta del complex esportiu “La Piscina” de Vilanova i la Geltrú.

   

 

Resum

 

Paraules clau:

Teràpia aquàtica, psicomotricitat, desenvolupament psicomotor, atenció precoç.

L’article pretén argumentar i justificar una pràctica que ja fa anys que molts CDIAP realitzen. En concret s’exposen les fonts teòriques i pràctiques en les quals ens basem al CDIAP de Mollet del Vallès a l’hora de planificar i portar a terme l’activitat aquàtica terapèutica. Sobretot essent coherents amb els plantejaments de la psicomotricitat psicodinàmica de Bernard Aucouturier, que inclouen una determinada visió i comprensió del nen i una manera d’intervenir i de posicionar-se enfront les dificultats del nen i la família. Finalment s’exposa breument un resum del programa i dels principals continguts de l’activitat.

Acceder al foro de este artículo

Forum Número de asuntos Número de envíos Último comentario

Activitat aquàtica terapèutica per a infants dels centres d’atenció precoç

Si encara no tens nom d'usuari i contrasenya et pots subscriure aquí

0 0

Columna dreta: Activitat aquàtica terapèutica per a infants dels centres d’atenció precoç