Home / Últims Números / Número 30 (2009)

Número 30 (2009)

Editorial

autor
Angelina Graell Amat
Vocal de Comunicació de la Junta de l’ACAP.
   

En la nostra pràctica diària intentem, des de les diferents disciplines que treballem conjuntament en l’entramat de l’atenció precoç, obrir, teixir i crear nous camins i espais entre l’infant i el terapeuta. Espais dels quals esperem que puguin  sorgir fenòmens beneficiosos per al nen, que l’ajudin a créixer, estructurar, comprendre o aprendre el món a través de la paraula o del moviment. La Revista, també crea i teixeix aquest espai constructiu entre vosaltres, els lectors, i el ‘saber’ o el coneixement dels autors. Un espai que ens permet alimentar-nos d’aquells que, amb els seus articles, ens apropen al coneixement, que és font també de pensament.

Dels articles que apareixen en aquest trentè número, encapçala la revista el del Dr. F. Palacio-Espasa, on delimita un concepte central que ell anomena “escenaris narcisistes de la parentalitat”. Després d’una petita exposició del periple evolutiu des de l’absoluta dependència dels nadons fins a l’autonomia, descriu com el naixement d’un fill reedita i reescriu la pròpia història infantil conflictiva dels pares.

La Dra. D. Espeso ens aproxima amb delicadesa a noves realitats sobre l’actual i transcendent fenomen de la immigració. Els terapeutes que atenem la petita infància i les seves famílies hem d’atendre i escoltar una amalgama de fets diferencials que busquen també un espai d’acollida, contenció i escolta.

L’article d’E. Castell, Ll. Cortada, F. Dunyó i P. Ferrer és un estudi reflexiu sobre el treball en xarxa. Ofereix d’una forma ordenada i sistemàtica el treball en xarxa en forma de mètode i casos il·lustratius que ha descrit al detall i minuciosament.
En aquest mateix sentit, amb en S. Martín compartim una experiència de coordinació entre CDIAP i CRAE, un treball resultat de la suma dels esforços conjunts que ha esdevingut valuós i d’enriquiment mutu.

A continuació tenim l’article de M. Letourneau i E. Blanch, que ens parlen de la valoració audiològica dels nens. L’afany de poder fer diagnòstics precoços de pèrdues auditives dels infants no ha de fer perdre el caràcter relacional que caracteritza l’audiologia infantil, disciplina que requereix de tècniques objectives i d’un treball curós d’observació.

Enguany la Revista publica tres articles relacionats amb els infants amb pluridiscapacacitat. Tres articles amb elements reflexius que traspuen emotivitat. R. M. Bellés, F. Badia, P. Capdevila i C. de Visscher presenten el treball de col·laboració entre Nexe Fundació, les Escoles Bressol Municipals i l’Institut Municipal d’Educació de Barcelona. Una experiència educativa complementària amb infants greument afectats en edats preescolars. S. Bassols planteja el repte més important per als terapeutes d’infants amb sordceguesa: ajudar els nens i llurs famílies a explorar vies de comunicació significatives i a aprendre a saber mirar i a escoltar l’infant cec i sord per oferir-li l’oportunitat de construir la seva pròpia història com a subjecte; en definitiva, el seu propi jo. I per tancar aquesta tríada, l’article d’A. Ruf ens ofereix un viatge intimista per cites literàries que ajuden a entendre, a través de la metàfora, el dolor i el sofriment davant el treball i el dia a dia dels infants amb
pluridiscapacitat.

El cas clínic ens arriba de mà de S. Calvo que, des d’una perspectiva psicoanalítica, ens apropa a la nostra experiència diària, a les vicissituds del trànsit per la tasca del terapeuta, un trànsit tal vegada feixuc però ple de petits èxits.

I, finalment, l’entrevista al Dr. J. Manzano, un referent per als professionals de la salut mental i per a l’atenció primerenca. Des de Suïssa, on ha desenvolupat la seva principal trajectòria professional, ens respon a una entrevista que ha pretès que ens aproximem a la seva persona.

Sempre he imaginat la lectura com un viatge pels camins del temps i de l’espai dels altres. Així doncs, amb l’esperit del lector viatger que busca saciar la seva set de coneixement, donem la benvinguda a l’edició 2009 de la Revista de l’ACAP.

Sumari

Dr. F. Palacio Espasa

Columna dreta: Últim Número

Últims Articles

Números anteriors

Untitled-9