acompanyament Alimentación amniocentesis anomalía fetal ansiedad Ansietat ansietat organitzativa anticipació simbòlica assistència global Atenció atenció precoç atenció precoç universal i gratuïta atenció primerenca atención precoz atención temprana Audición Autisme autonomía bilingüisme capacitat d’obrar Ceguesa Centre de Desenvolupament Infantil i Atenció Primerenca ciutadà client codi-tipus composició multidisciplinar comunicació consentiment informat contenció contingència contribucions dels professionals de 13 de desembre de protecció de dades de caràcter personal demanda desarrollo Desarrollo visual deseo deure de secret Diagnòstic diagnóstico diferenciación Directiva 97/66/CE discapacitat discapacitat visual disponibilidad corporal dret de consulta dret de rectificació dret d’impugnació de valoracions dret d’oposició duelo ecografía ecografia en quatre dimensions ecografia fetal Educació complementària Educació inclusiva elements alfa elements bet Enclavament sensorial epistemología escala de Brazelton Escola bressol espais de contenció Espasticitat estimulación visual Estrés crónico exploraciones expresividad motriz Factors bàsics en l’educació i en la relació pares/fills família familia famílies competents famílies reeixides family Fenotip conductius Feto finalitat principal fisioteràpia fitxers funciones visuales gestante gestió del centre grup multifamiliar Grups de interès hábitos hiperactivitat hipoacusia Ill treatment infància infant infantil Infants greument afectats informació Inhibición instruments avaluació Interacció interacción interrupción del embarazo intervenció precoç intervención terapéutica juegos de seguridad profunda Lacan límites Llei 15/1999 malformación Maltractament Maltrato manca d’atenció mecanismes de defensa movimientos espontaneos del bebé multicultural multidisciplinar nadó de risc narcisismo necesidad Negación neonatologia centrada en la família neonatos pretérmino observación optotipos pacient paràlisi cerebral Infantil patiment Percepció de la parla percepcions person with multidisability Persona amb pluridiscapacitat personal sanitari perversions pluridiscapacitat Práctica de la habilidad motora Práctica psicomotriz Aucouturier Prematuritat prevenció primera infància principi de finalitat processos de treball professional Protecció de dades protocolos de evaluación psicoanálisis psicopatologia arcaica psiquisme fetal psychic pain relació emocional resistències risc rols sentits separación seqüeles serveis personals simbolización símptoma sinaptogénesis síndrome d'Angelman síndrome de Prader-Willi i síndrome de Williams síndrome X-fràgil síntoma sistema humà de treball Societat del benestar Sordceguesa subjecte Supervisió suport Terapia psicomotriz tipus de demanda toxina botulínica trastorn trauma unitat de Cures Intensives Neonatals Unitat de cures intensives neonatals usuari vincle violence violència violencia vulnerabilidad