Home / Índex de matèries / Treball social / Postadopció: demandes i recursos · Esther Grau i Quintana

Índex de matèries

Postadopció: demandes i recursos (2007)

autor

Esther Grau i Quintana

Psicòloga clínica. Centre de Recursos per a la Infància i l’Adopció.

   

Durant els darrers deu anys l’adopció internacional ha sofert un important increment en el nostre país, situant-se Catalunya en el primer lloc del món en termes relatius a la seva població. L’any 1999 van ser adoptats 376 infants per aquesta via, veientse aquesta xifra augmentada fins l’any 2004, quan es van adoptar 1562 nens. Des d’aquell any s’ha mantingut el nombre de sol·licituds, iniciant-se recentment una tendència a la davallada (l’any 2006 es van adoptar internacionalment 1030 nens a Catalunya). Aquesta fluctuació en les adopcions ha estat també general en altres comunitats del territori espanyol així com en països d’Europa i d’Amèrica. L’any 2006 a França van ser adoptats 3977 nens per via internacional, mentre que el 2005 el nombre havia estat de 4136; a Noruega la variació va ser de 582 l’any 2005 a 448 l’any 2006; Canadà va passar de 1955 adopcions internacionals l’any 2004 a 1871 el 2005; als EUA es van adoptar 22728 nens l’any 2005 i 20679 el 2006. Itàlia va veure lleugerament incrementada l’adopció aquell any, tot i que el nombre era un 10% inferior a l’any 2004, amb 3402 adopcions1. Tot i la tendència, la realitat de que l’adopció internacional s’ha generalitzat en molts països, junt al fet que els sol·licitants d’adopció desitgen, en una gran majoria, adoptar nens de 0 a 3 anys i sans, i junt al lent però progressiu canvi de perspectiva en polítiques socials dels països “emissors”, ha fet que actualment constatem que hi ha un excés de famílies sol·licitants d’adopció, en proporció al nombre que, a nivell global, hi ha de nens petits i sans en situació legal de ser adoptats. Segons dades d’Unicef, per a cada nen petit i sà adoptable, hi ha avui en dia com a mínim tres famílies que volen i poden adoptar-lo. Aquestes consideracions mereixen anàlisis, des de perspectives diferents que, afortunadament, comencen a veure la llum. En el terreny que ens ocupa -el de l’evolució del nen i la integració familiar-, aquesta realitat ha comportat canvis a ressaltar.

Accedir al fòrum d'aquest article

Columna dreta: Postadopció: demandes i recursos