Últims números
Untitled-9

Número 35

Número 34

Número 33

Número 32

Número 31

Número 30

Número 29

Número 28

Número 27

trans20
Article de l'arxiu

Treball en xarxa: aportacions a propòsit d´una jornada

Esperança Castell, Lluïsa Cortada, Fabiola Dunyó, Pia Ferrer

L’article que teniu a les mans aporta elements de reflexió sobre el treball en xarxa sorgits de la Jornada de “Treball en xarxa i servei a les persones”, centrada en infants i adolescents i organitzada el mes d’abril del 2008 per l´Institut d’Estudis de la Salut (IES) i el Departament d’Acció Social i Ciutadania, de la Generalitat de Catalunya.

trans20
Article de l'arxiu

Estrés crónico y múltiple (Síndrome de Ulises) en población infantil, desde una perspectiva multicultural

Dra. Dori Espeso Montagud

La presente exposición plantea el concepto del Estrés Crónico y Múltiple (Síndrome de Ulises) referido a la población infanto -juvenil, desde una perspectiva multicultural. El estrés al que nos referimos tiene unas características propias, con pérdida de control sobre los estresores, siendo de índole penetrante y entrañando alteraciones psicosomáticas, trastornos emocionales y comportamentales que son aquí analizados.

trans20
Índex de matèries

Fisioteràpia

Logopèdia

Marc Conceptual

Neonatologia

Neurologia

Pediatria

Psicologia

Psicomotricitat

Psicopedagogia

Teràpia ocupacional

Treball social

Totes les matèries

trans20