Últims números
Untitled-9

Número 35

Número 34

Número 33

Número 32

Número 31

Número 30

Número 29

Número 28

Número 27

trans20
Article de l'arxiu

Cas clínic: L’abordatge logopèdic en un cas de microsomia hemifacial en el marc de l’atenció precoç

Carme Pàmies i Fabregat, Carme Filló Papiol

Aquest treball pretén ser una reflexió sobre la tasca del logopeda dins del marc de l’atenció precoç. Hem partit d’un cas amb un trastorn sever de la parla de causa orgànica, secundària a una malformació craniofacial important: una microsomia hemifacial. 

trans20
Article de l'arxiu

Indicacions de la toxina botulínica en la primera infància

Joan Vidal Valls

Als CDIAP’s entre d’altres, atenem nens que presenten espasticitat, majoritàriament en els casos de paràlisi cerebral. Avui dia encara no existeix una teràpia definitiva pel tractament de l’espasticitat; tanmateix des de fa uns anys, disposem d’una eina més, la toxina botulínica (TB).

trans20
Índex de matèries

Fisioteràpia

Logopèdia

Marc Conceptual

Neonatologia

Neurologia

Pediatria

Psicologia

Psicomotricitat

Psicopedagogia

Teràpia ocupacional

Treball social

Totes les matèries

trans20