Últims números
Untitled-9

Número 35

Número 34

Número 33

Número 32

Número 31

Número 30

Número 29

Número 28

Número 27

trans20
Article de l'arxiu

Entrevista al Dr. Jordi Ponces i Vergè

Redacció

El Dr. Jordi Ponces i Vergé és metge neuròleg i rehabilitador, ha dedicat la seva vida professional a la paràlisi cerebral i al desenvolupament del nen. Fill d’una família de Barcelona, a partir del quart curs de medicina a la Universitat de Barcelona, es va formar com a neuròleg al costat del Dr. Lluís Barraquer Bordas en el dispensari de Neurologia de la càtedra de Patologia General i, posteriorment, a l’Hospital de la Santa Creu i Sant Pau de Barcelona. 

trans20
Article de l'arxiu

 Los escenarios narcisistas de la parentalidad: una lucha contra el duelo de la dependencia infantil

Dr. F. Palacio Espasa

En este artículo se trata de poner en evidencia la relación entre los diversos conflictos de parentalidad y la propia dependencia infantil de los padres delegada al hijo, y más o menos reconocida y aceptada por el padre en los conflictos de parentalidad neuróticos o depresivo-masoquistas y más radicalmente negadas en los conflictos de parentalidad narcisista-disociados.

trans20
Índex de matèries

Fisioteràpia

Logopèdia

Marc Conceptual

Neonatologia

Neurologia

Pediatria

Psicologia

Psicomotricitat

Psicopedagogia

Teràpia ocupacional

Treball social

Totes les matèries

trans20