Últims números
Untitled-9

Número 35

Número 34

Número 33

Número 32

Número 31

Número 30

Número 29

Número 28

Número 27

trans20
Article de l'arxiu

El fenómeno de la inhibición en la clínica infantil

Fuensanta Morales Moya

El presente trabajo se propone realizar una aproximación teórica al concepto de inhibición desde la orientación psicoanalítica, con el fin de dar soporte teórico a la práctica en la clínica de la primera infancia tal como se lleva a cabo en los centros de desarrollo infantil y atención precoz (CDIAP).

Article de l'arxiu

Activitat aquàtica terapèutica per a infants dels centres d’atenció precoç

Carles Albert Montserrat González

L’article pretén argumentar i justificar una pràctica que ja fa anys que molts CDIAP realitzen. En concret s’exposen les fonts teòriques i pràctiques en les quals ens basem al CDIAP de Mollet del Vallès a l’hora de planificar i portar a terme l’activitat aquàtica terapèutica

trans20
Índex de matèries

Fisioteràpia

Logopèdia

Marc Conceptual

Neonatologia

Neurologia

Pediatria

Psicologia

Psicomotricitat

Psicopedagogia

Teràpia ocupacional

Treball social

Totes les matèries

trans20