Últims números
Untitled-9

Número 35

Número 34

Número 33

Número 32

Número 31

Número 30

Número 29

Número 28

Número 27

trans20
Article de l'arxiu

Atenció Precoç a Catalunya: Una experiència assistencial amb passat i present (2010)

Cristina Cristobal Mechó

Aquest escrit vol expressar una visió de com la pràctica en l’Atenció Precoç a Catalunya s’ha anat modificant al mateix temps que s’ha avançat en el coneixement del què és la infància i quines són les necessitats per obtenir un desenvolupament suficientment bo, tenint present la singularitat de cada infant i cada família.

Article de l'arxiu

Dues llengües a casa: percepció de la parla del nadó d’entorn bilingüe (2010)

Dr. Ferran Pons

Durant els primers anys de vida els nadons s’enfronten a diversos reptes, entre els quals cal destacar la difícil i complexa tasca d’aprendre la seva llengua materna. Avui en dia, tant en la nostra societat (a Catalunya), com en moltes altres, no només es conviu amb una sola llengua, sinó que coexisteixen gran varietat de llengües.

trans20
Índex de matèries

Fisioteràpia

Logopèdia

Marc Conceptual

Neonatologia

Neurologia

Pediatria

Psicologia

Psicomotricitat

Psicopedagogia

Teràpia ocupacional

Treball social

Totes les matèries

trans20