Home / Índex de matèries / Psicologia / El diagnòstic dels trastorns psíquics en la infància · Dr. Josep Moya Olle

Índex de matèries

El diagnòstic dels trastorns psíquics en la infància (2010)

autor

Dr. Josep Moya Olle

Psiquiatre, psicoanalista, coordinador de l’observatori de salut mental de Catalunya.

   

 

Resum

 

Paraules clau:

Diagnòstic, símptoma, manca d’atenció, hiperactivitat.

El diagnòstic dels trastorns psicopatològics ha estat històricament una qüestió polèmica, que es relaciona amb la naturalesa dels propis trastorns mentals. Aquests varen ser considerats a partir de la publicació del DSM III però la seva definició tampoc ha pogut resoldre els problemes epistèmics subjacents. D’altra banda, la naturalesa polisèmica i ambígua dels símptomes mentals complica encara més el problema ja que no hi ha una correspondència entre factors causals i manifestacions simptomàtiques. El binomi dèficit d’atenció–hiperactivitat, és un exemple paradigmàtic de l’esmentada problemàtica. En aquest article es fa una reflexió sobre les dificultats de la valoració diagnòstica en el cas del TDAH alhora que es fan algunes recomanacions que es centren en la exhaustivitat, la prudència i una escolta activa i respectuosa per part del professional.

Accedir al fòru d'aquest article