Home / Últims Números / Número 29 (2008) / El maltractament infantil · Marta Arnau, C., Gálvez, M. C., Llorca, R., Molina, J. R., Natal, A.

El maltractament infantil (2008)

autor

Marta Arnau, C.

Treballadora Social.

Gálvez, M. C.

Psicòloga. Psicoterapeuta. Coordinadora.

Llorca, R.

Psicòloga. Psicoterapeuta.

Molina, J. R.

Psicòleg. Psicoterapeuta.

Natal, A.

Pediatre Emèrit. Coordinador de la Unitat de Pediatria Social.

Tots pertanyen a l’Unitat de Pediatria Social i Unitat de Tractaments Especialitzats. (Hospital Universitari Germans Trias i Pujol-Fundació Concepció Juvanteny).

   

 

Resum

 

Paraules clau:

Maltractament, multidisciplinar, violència, família, trauma.

A l’article, inicialment es fa una recopilació teòrica de les principals característiques del maltractament i de la violència domèstica. Posteriorment, s’incideix en la importància d’un diagnòstic multidisciplinar per tal d’afrontar exitosament la complexitat del tema. En tercer lloc, s’analitzen les formes d’intervenció més adients per ajudar la persona i la família davant la situació traumàtica i prevenir conseqüències posteriors.

 

Resumen

Resumen

 

Palabras clave:

Maltrato, multidisciplinar, violencia, familia, trauma.

En el artículo, inicialmente se hace una recopilación teórica de las principales características del maltrato y de la violencia doméstica. Posteriormente, se incide en la importancia de un diagnóstico multidisciplinar para poder abordar exitosamente la complejidad del tema. En tercer lugar, se analizan las formas de intervención más idóneas para ayudar a la persona y a la familia ante la situación traumática y prevenir consecuencias posteriores.

 

Abstract

 

Keywords

Ill treatment, multidisciplinar, violence, family, trauma.

The article starts summarizing the main features of ill-treatment and domestic violence. In a second part, it highlights the importance of a multidisciplinar diagnosis for a successful approach to such a complex situation. The article closes with an analysis of the ways of intervention which are more adequate to help the person and her or his family in facing the traumatic situation, as well as to prevent further consequences.

Accedir al fòrum d'aquest article

Forum Nombre d'assumptes Nombre de enviaments Darrer comentari

El maltractament infantil

Si encara no tens nom d'usuari i contrasenya et pots subscriure aquí

0 0

Columna dreta: Últim Número

Últims Articles

Números anteriors

Untitled-9